Vrachtauto

Over

Een vrachtauto is een motorvoertuig waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3500 kg.

Om een vrachtauto te mogen besturen moet je in het bezit zijn van een vrachtautorijbewijs.

Als  je begint aan de opleiding voor het vrachtautorijbewijs moet je een keuze maken of je het beroepsmatig (vakbekwaamheids traject) of niet beroepsmatig (rijbewijs traject) nodig hebt.

Rijbewijs traject of vakbekwaamheids traject:

Wil je bijvoorbeeld een brandweer auto besturen, of heb je een zware camper waarvoor je het vrachtautorijbewijs nodig hebt, dan volstaat het rijbewijs traject.

Ben je van plan om aan de slag te gaan in de transportwereld, dan moet het vakbekwaamheids traject doorlopen worden.

Het rijbewijs traject:                                                  

Hiervoor moeten de volgende examens worden afgelegd:

 • Rijbewijs deel 1 (theoretisch examen met 50 meerkeuzevragen over verkeer en techniek)
 • Rijbewijs deel 2 (theoretisch examen met 40 vragen over administratie)
 • Praktijkexamen

Het vakbekwaamheids traject:

Hiervoor moeten de volgende examens en toetsen worden afgelegd:

 • Vakbekwaamheid deel 1 (theoretisch examen met 50 meerkeuzevragen over verkeer en techniek)
 • Vakbekwaamheid deel 2 (Theoretisch examen met 50 meerkeuzevragen over administratie)
 • Vakbekwaamheid deel 3 (case studies: 3 praktijkvoorbeelden met elk 15 meerkeuzevragen)
 • Praktijk rijexamen
 • Praktische toets (examen dat door de eigen instructeur mag worden afgenomen)
 • Toets besloten terrein of simulator (hierbij moeten onder toezicht van je instructeur een aantal bijzondere verrichtingen worden uitgevoerd op
 • een gesloten terrein of in een simulator)

Praktische toets:

Bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Laden, lossen en vastzetten van goederen
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • Maatregelen bij noodsituaties
 • Invullen van een Europees schade formulier

Het praktijkexamen mag worden aangevraagd nadat vakbekwaamheid deel 1 en vakbekwaamheid deel 2 zijn gehaald.

Vakbekwaamheid deel 3, de praktische toets en de toets besloten terrein of simulator mogen ook nog worden gedaan nadat het praktijkexamen is gehaald.

Theorieles:

Om je goed voor te bereiden op de theoretische examens kun je op maandagavond en/of donderdagavond theorielessen bijwonen.

Maandagavond 19.00 uur tot 21.30 uur RV1 (Verkeer en techniek)
Donderdagavond 19.00 uur tot 21.30 uur V2C en V3C (administratie en casestudie)

Prijzen:

Indien u bij ons een rijopleiding wenst te volgen, dan maken wij graag een offerte op maat.